x
 
   

TIMANTIN LAATUTODISTUS

MIKÄ ON TIMANTIN LAATUTODISTUS?

Timantit ovat luonnonkiviä ja kullakin timantilla on ainutlaatuiset sisäiset ja ulkoiset ominaisuutensa. Timantin koon ja värin lisäksi timantin sisällä olevat syntymämerkit määräävät myös sen ominaisuuksia. Timantin arvo perustuu näiden piirteiden yhdistelmään.

Neljä tärkeää ominaisuutta, joita käytetään timantin luokittelussa tunnetaan "timantin neljänä C:nä": väri (Colour), puhtaus (Clarity), hionta (Cut) ja paino (Carat). Asiantuntijat arvioivat näitä ominaisuuksia ja ne dokumentoidaan yleensä yksityiskohtaisesti. Tätä asiakirjaa kutsutaan luokitteluraportiksi tai timantin laatutodistukseksi. Timantin laatutodistus on tärkeä, sillä se osoittaa korusi timanttien laadun ja arvon.

Design Your Product

GL-SERTIFIOIDUT TIMANTIT

Kaikki GL-timantit on valittu huolellisesti täysin luotettavilta timanttien toimittajilta Kimberleyn sertifiointiprosessiin osallistuvista maista. GL-sertifioidut timantit ovat väriltään H, puhtaudeltaan VS ja erittäin hyviä hionnan laadultaan. GLAMIRA toimittaa GIA-sertifioituja timantteja sekä GL-sertifioituja timantteja.

Design Your Product

Timantin 4C:tä

Karatti

Painoyksikkö, jolla timantti mitataan. 1 karaatti on gramman viidesosa (0,2 g). Toinen tapa ilmoittaa 1 karaatin timantin paino on 100 pistettä. Lyhenne Ct.

Timantin leikkaus

Tämän vaihteluvälin timantit ovat kaikkien luokan vaatimusten huipulla ja siksi hyvin harvinaisia, koska timantin sivut ja valo ovat täydellisessä vuorovaikutuksessa. Nämä timantit heijastavat valoa parhaiten ja säihkyvät kirkkaasti kaikissa timanttien ryhmissä.

Diamond Cut Signature

Tähän vaihteluväliin kuuluvilla timanteilla arvioidaan olevan korkein leikkausluokka. Timantin sivujen vuorovaikutus on hyvässä tasapainossa ja ne saavat aikaan tulta ja kirkkautta timanttiin.

Diamond Cut Ideal

Tämän vaihteluväliin kuuluvat timantit saavat aikaan lievää tulta ja välkettä ideaalisti leikattuihin timantteihin verrattuna saaden aikaan lievää tummuutta.

Diamond Cut Very Good

Tähän vaihteluväliin kuuluvat timantit heijastavat rajallisesti valoa ja säihkettä.

Diamond Cut Good

Timantin puhtaus

Tätä puhtausluokkaa käytetään täysin virheettömästä sisäisesti virheettömään. Nämä timantit eivät sisällä yhtään sisäistä sulkeumaa. Sisäisesti virheettömät timantit voivat sisältää ainoastaan vähäisiä ulkoisia hionnan puutteita, jotka ovat poistettavissa hiomalla timantit uudelleen. Täysin virheettömät ja sisäisesti virheettömät timantit ovat hyvin harvinaisia.

Diamond Clarity FL - IF

Tämän puhtausluokan timantit voivat sisältää aivan hienoisia sulkeumia, joita on erittäin vaikea havaita 10-kertaisella suurennuslasilla eikä niitä voi havaita paljaalla silmällä.

Diamond Clarity VVS1 - VVS2

Tämän puhtausluokan timantit sisältävät hyvin lieviä sulkeumia, jotka voi nähdä 10-kertaisella suurennuslasilla eikä niitä huomaa paljaalla silmällä.

Diamond Clarity VS1 - VS2

Tämän puhtausluokan timantit sisältävät lieviä sulkeumia, jotka voi havaita 10-kertaisen suurennuslasin alla.

Diamond Clarity SI1 - SI2

Timantit sisältävät lieviä sulkeumia, jotka ovat havaittavissa 10-kertaisella suurennoksella ja nähtävissä paljaalla silmällä lähemmin katsottuna.

Diamond Clarity I1

Timantit sisältävät ilmeisiä sulkeumia, jotka voivat vaikuttaa timanttien kirkkauteen. Näiden timanttien sulkeumat ovat nähtävissä paljain silmin.

Diamond Clarity I2 - I3

Timantin väri

D-luokan timantit ovat hienoimmat valkoiset ja värittömät; harvinaisimmilla värisävyillä on korkein arvo.

Diamond Colour D

E-luokan timantit ovat toiseksi korkein väriluokitus “värittömän” asteikolla. E-timantteja pidetään harvinaisen valkoisina ja poikkeuksellisen hienoina.

Diamond Colour E

F-luokan timantit ovat viimeisinä “värittömän” asteikolla ja niitä pidetään harvinaisina ja hienoina valkoisina timantteina.

Diamond Colour F

G-luokan timantit ovat ensimmäisellä sijalla “lähes värittömän” asteikolla. Ne ovat hyvin arvokkaita. He sisältävät hieman valkoista väriä.

Diamond Colour G

H-luokan timantit ovat “lähes värittömän” asteikolla ja hieman vivahtavia. H-timanttien värin voi huomata ainoastaan verrattaessa niitä muihin värittömiin timantteihin.

Diamond Colour H

I-luokan timantit ovat hieman sävyttyneitä ja niitä pidetään “lähes värittöminä”. I-luokan timanteissa saattaa olla havaittavissa vähäistä väriä.

Diamond Colour I

J-luokan timantteja pidetään viimeisellä sijalla “lähes värittömän” asteikolla. J-luokan timanttien hieman sävyttynyt valkoinen väri voidaan havaita.

Diamond Colour J

Heikosti värittömät timantit on luokiteltu K:sta Z:aan ja niitä pidetään hieman sävyttyneinä tai sävyttyneinä timantteina. Niiden väri vaihtelee hieman kellertävästä keltaiseen.

Diamond Colour KZ

GIA-SERTIFIOIDUT TIMANTIT

Timanttien laatutodistuksia myöntävät monet paikalliset ja kansainväliset luokituslaitokset, kuten GIA, HRD, IGI, AGS jne. GIA (Gemological Institute of America) on gemologian alan yleishyödyllinen järjestö, joka on yleisimmin tunnettu ja  maailman arvostetuin timanttien luokitusjärjestö. GLAMIRA tarjoaa sinulle mahdollisuuden tilata tuotteesi GIA-seritioidulla timantilla, jolloin voit yksilöidä korussasi käytettävän timantin värin, puhtauden ja hionnan.

Design Your Product