Ladataan...

TIMANTTIOPAS

Timanttikoulutus

Kreikaksi adámas tarkoittaa särkymätöntä. Timantti on yksi vanhimmista jalokivistä ja kovimmista raakamateriaaleista maailmassa, ja niitä on käytetty myös koristeellisissa tarkoituksissa. Timantit koostuvat kristallisoituneesta hiilestä, joka on muodostunut miljoonia vuosia sitten valtavassa kuumuudessa (noin 1250 astetta) kovan paineen alla (40-60 baria) 150-200 kilometrin syvyydessä, hehkuvan laavan sulamispisteessä. Vulkaaniset purkaukset heittivät raakakiteet maan pinnalle. Useimmat timantit ovat yli 100 miljoonaa vuotta vanhoja.

Timanttien 4 peruspilaria

Karaatti

Painoyksikkö, jolla timantti mitataan. 1 karaatti on gramman viidesosa (0,2 g). Toinen tapa ilmoittaa 1 karaatin timantin paino on 100 pistettä. Lyhenne Ct, suomenkielessä myös Ka.

Timantin leikkaus

Tämän vaihteluvälin timantit ovat kaikkien vaatimusten huipulla ja siksi hyvin harvinaisia, koska timantin sivut ja valo ovat täydellisessä vuorovaikutuksessa. Nämä timantit heijastavat valoa parhaiten ja säihkyvät kirkkaasti kaikissa timanttien ryhmissä.

Diamond Cut Signature

Tähän vaihteluväliin kuuluvilla timanteilla arvioidaan olevan korkein leikkausluokka. Timantin sivujen vuorovaikutus on hyvässä tasapainossa ja ne saavat aikaan tulta ja kirkkautta timanttiin.

Diamond Cut Ideal

Tähän vaihteluväliin kuuluvat timantit saavat aikaan lievää tulta ja välkettä ihanteellisen leikkauksen omaaviin timantteihin verrattuna saaden aikaan lievää tummuutta.

Diamond Cut Very Good

Tähän vaihteluväliin kuuluvat timantit heijastavat rajallisesti valoa ja säihkettä.

Diamond Cut Good

Timantin puhtaus

Tätä puhtausluokkaa käytetään täysin virheettömästä sisäisesti virheettömään. Nämä timantit eivät sisällä yhtään sisäistä sulkeumaa. Sisäisesti virheettömät timantit voivat sisältää ainoastaan vähäisiä ulkoisia hionnan puutteita, jotka ovat poistettavissa hiomalla timantit uudelleen. Täysin virheettömät ja sisäisesti virheettömät timantit ovat hyvin harvinaisia.

Timantin puhtaus FL - IF

Tämän puhtausluokan timantit voivat sisältää aivan hienoisia sulkeumia, joita on erittäin vaikea havaita 10-kertaisella suurennuslasilla eikä niitä voi havaita paljaalla silmällä.

Timantin puhtaus VVS1 - VVS2

Tämän puhtausluokan timantit sisältävät hyvin lieviä sulkeumia, jotka voi nähdä 10-kertaisella suurennuslasilla eikä niitä huomaa paljaalla silmällä.

Timantin puhtaus VS1 - VS2

Tämän puhtausluokan timantit sisältävät lieviä sulkeumia, jotka voi havaita 10-kertaisen suurennuslasin alla.

Timantin puhtaus SI1 - SI2

Timantit sisältävät lieviä sulkeumia, jotka ovat havaittavissa 10-kertaisella suurennoksella ja nähtävissä paljaalla silmällä lähemmin katsottuna.

Timantin puhtaus I1

Timantit sisältävät ilmeisiä sulkeumia, jotka voivat vaikuttaa timanttien kirkkauteen. Näiden timanttien sulkeumat ovat nähtävissä paljain silmin.

Timantin puhtaus I2 - I3

Timantin väri

D-luokan timantit ovat hienoimmat valkoiset ja värittömät; harvinaisimmilla värisävyillä on korkein arvo.

Timantin väri D

E-luokan timantit ovat toiseksi korkein väriluokitus “värittömän” asteikolla. E-timantteja pidetään harvinaisen valkoisina ja poikkeuksellisen hienoina.

Timantin väri E

F-luokan timantit ovat viimeisinä “värittömän” asteikolla ja niitä pidetään harvinaisina ja hienoina valkoisina timantteina.

Timantin väri F

G-luokan timantit ovat ensimmäisellä sijalla “lähes värittömän” asteikolla. Ne ovat hyvin arvokkaita. Ne sisältävät hieman valkoista väriä.

Timantin väri G

H-luokan timantit ovat “lähes värittömän” asteikolla ja hieman vivahtavia. H-timanttien värin voi huomata ainoastaan verrattaessa niitä muihin värittömiin timantteihin.

Timantin väri H

I-luokan timantit ovat hieman sävyttyneitä ja niitä pidetään “lähes värittöminä”. I-luokan timanteissa saattaa olla havaittavissa vähäistä väriä.

Timantin väri I

J-luokan timantteja pidetään viimeisellä sijalla “lähes värittömän” asteikolla. J-luokan timanttien hieman sävyttynyt valkoinen väri voidaan havaita.

Timantin väri J

Heikosti värittömät timantit on luokiteltu K:sta Z:aan ja niitä pidetään hieman sävyttyneinä tai sävyttyneinä timantteina. Niiden väri vaihtelee hieman kellertävästä keltaiseen.

Timantin väri KZ

MIKÄ ON TIMANTIN LAATUTODISTUS?

Suunnittele tuotteesi

Timantit ovat luonnonkiviä ja kullakin timantilla on ainutlaatuiset sisäiset ja ulkoiset ominaisuutensa. Timantin koon ja värin lisäksi timantin sisällä olevat syntymämerkit määräävät myös sen ominaisuuksia. Timantin arvo perustuu näiden piirteiden yhdistelmään.

Neljä tärkeää ominaisuutta, joita käytetään timantin luokittelussa tunnetaan "timantin neljänä C:nä": väri (Colour), puhtaus (Clarity), hionta (Cut) ja paino (Carat). Asiantuntijat arvioivat näitä ominaisuuksia ja ne dokumentoidaan yleensä yksityiskohtaisesti. Tätä asiakirjaa kutsutaan luokitteluraportiksi tai timantin laatutodistukseksi. Timantin laatutodistus on tärkeä, sillä se osoittaa korusi timanttien laadun ja arvon.

GL-SERTIFIOIDUT TIMANTIT

Suunnittele tuotteesi

Kaikki GL-timantit on valittu huolellisesti täysin luotettavilta timanttien toimittajilta Kimberleyn sertifiointiprosessiin osallistuvista maista. GL-sertifioidut timantit ovat väriltään H, puhtaudeltaan VS ja erittäin hyviä hionnan laadultaan. GLAMIRA toimittaa GIA-sertifioituja timantteja sekä GL-sertifioituja timantteja.

GIA-SERTIFIOIDUT TIMANTIT

Suunnittele tuotteesi

Timanttien laatutodistuksia myöntävät monet paikalliset ja kansainväliset luokituslaitokset, kuten GIA, HRD, IGI, AGS jne. GIA (Gemological Institute of America) on gemologian alan yleishyödyllinen järjestö, joka on yleisimmin tunnettu ja maailman arvostetuin timanttien luokitusjärjestö. GLAMIRA tarjoaa sinulle mahdollisuuden tilata tuotteesi GIA-seritioidulla timantilla, jolloin voit yksilöidä korussasi käytettävän timantin värin, puhtauden ja hionnan.